A dedicated Partner in Alternative Investments worldwide.

Avanto Capital  - fokus på annenhåndsmarkedet for Private Equity og unoterte investeringer.


Vi jobber med institusjonelle investorer, familiekontorer og formuende individer både når det gjelder kjøp og salg av alternative investeringer, som Private Equity, Infrastruktur, Eiendom og unoterte selskaper.


Våre ansatte har erfaring fra finansielle transaksjoner siden 2007, og finansforvaltning siden 2002.


Selskapet er basert i Stavanger, og jobber med klienter i Norge og Internasjonalt.